ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

…ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี คุณย่าประสาท รักเลี้ยง มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

No Comments

Post A Comment